Διαδικτυακές Εκπαιδευτικές δράσεις στην Bορέειο Βιβλιοθήκη με την ομάδα Άνασσα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2020

Η ομάδα Άνασσα ύστερα από τις επιτυχημένες δράσεις στην Βορέειο Βιβλιοθήκη, συνεχίζει τη συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου παρουσιάζοντας ένα

Περισσότερα